Suzuki Khepri 59 x 79cm Pen on paper

Suzuki Khepri 59 x 79cm Pen on paper

Suzuki Khepri 59 x 79cm Pen on paper